Ledig tomt?

Pumpe-familien i Automat 1 ønsker å bli større, og vi er derfor på jakt etter nye lokasjoner. Minimum 500 m2 tomt og primært ute etter å leie, men kjøp kan vurderes.

Har du en tomt på Østlandet/Sørlandet som er egnet og regulert for salg av drivstoff – for eksempel ved et trafikk-knutepunkt eller kjøpesenter? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Sverre Ditlev-Simonsen
sverre@greencube.no
901 71 860