Miljø & Sikkerhet


Stasjonsmiljø

Vårt slagord er; ”Rent, raskt og rimelig”, og våre stasjoner besøkes kontinuerlig av våre inspektører som gjennomfører inspeksjoner av anlegget og pumper sånn at det ikke oppstår lekkasje. Om det skulle bli søl ved tankninger er alle stasjoner utrustet med oljeavskillere. Utrustning for å forhindre brann finnes også på alle våre stasjoner. Selvsagt oppfyller vi alle krav som fins for en automatstasjon innen miljø- og sikkerhet.

Gassgjenvinning

På alle Automat 1-stasjonene i Norge gjenvinner vi gassen, både på tank- og pumpenivå. Gassgjenvinning på tank-nivå betyr enkelt sagt at gassen som ligger i våre tanker i bakken, tas tilbake i tankbilen og kjøres til et depot for gjenvinning. Gjenvinning på pumpenivå betyr at gassen som dannes når du fyller drivstoff på bilen, suges tilbake til tankene.

Sikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med å redusere risikoen for at det skal skje ulykker og uhell i forbindelse med vår virksomhet. Hensynet til sikkerhet og helse er sidestilt med alle andre mål for selskapet. Vi har implementert risikovurderinger, -kontroll og overvåkningsprogrammer ved våre stasjoner for å minimalisere potensialet for ulykker, brann og personskader. Vi sørger for at våre medarbeidere og leverandører har kunnskap om sikkerhetsregler og rutiner, og at de får kontinuerlig opplæring i dette området.