Spesialisten på rimelig drivstoff


Automat 1 er et nytenkende og moderne energiselskap som har tatt rollen som prispresseren i drivstoffmarkedet. Vi har kun automatstasjoner, og hos oss er det alltid lav pris. Du kan fylle bensin og diesel på alle våre stasjoner.

Hos Automat 1 skal det være ”rent, raskt og rimelig”, og akkurat som før har vi rimelige priser på drivstoff -til alle. Hos Automat 1 trenger man ikke være med i noen spesiell forening, tilhøre en yrkesgruppe eller noe annet for å fylle tanken til lav pris. Det er alltid prisen på stasjonen som gjelder -for alle.

Automat 1 har 34 stasjoner i Norge, hovedsakelig på Østlandsområdet. Stasjonsnettet strekker seg fra Hamar til Arendal. Søk stasjon for mer informasjon om stasjonenes beliggenhet. Du kan fylle bensin og diesel på alle stasjoner og kan betale med St1-kort, bankkort, kredittkort eller kontanter.

34Stasjoner

I september 2017 ervervet Blue Energy AS den ubetjente drivstoffkjeden St1 Automat Norge AS` virksomhet med 34 stasjoner på Østlandet som nå går under navnet Automat 1. Automat 1-stasjonene i Norge drives under varemerkelisens av Blue Energy AS.

Blue Energy er et norskeid selskap og en del av konsernet Green Cube Innovation. Green Cube Innovation driver og eier også Eco1-stasjonene samt Eco-1 Bioenergi AS som er en av Norges fremste spesialister på fornybar diesel og biofyringsolje. Selskapet holder til i Filipstadveien 7 i Oslo.

Vi jobber aktivt med prisovervåkning

Hos Automat 1 skal det være ”rent, raskt og rimelig”, og vi tilbyr hele tiden lave og lokalt konkurransedyktige drivstoffpriser. En god prisrapportering er avgjørende for å kunne tilby lav pris, og dette jobber vi aktivt med. Vi gjennomfører blant annet kontroller av prisene til våre konkurrenter over hundre ganger om dagen, hele året rundt.

Vi presser prisene ned, og har påtatt oss rollen som «prispresseren» i markedet. Konkurransetilsynets undersøkelser viser at i de områdene det finnes en Automat 1-stasjon er prisene ofte lavere enn på steder hvor vi ikke er etablert. Det betyr ikke at vi er billigst til enhver tid, men i og med at vi aktivt kontrollerer prisene kan vi hjelpe deg som kunde med å få en rimeligere pris når du skal fylle drivstoff.

Prisen på skiltet gjelder til enhver tid, ingen rabatter, bare lave priser!

Lokale priser

Hver dag varierer prisene på bensinstasjoner rundt omkring i Norge. Dette er på grunn av den lokale konkurransen stasjonene i mellom. Avhengig av variasjoner i lokal etterspørsel varierer også konkurransen. Periodevis er det større priskrig enkelte steder sammenliknet med andre. Der Automat 1 er etablert jobber vi aktivt for å kunne tilby kundene en lav og lokalt konkurransedyktig pris. Automat 1 bruker moderne teknikk for kontinuerlig å overvåke og justere prisene i markedet. I Norge er Automat 1 en liten aktør innen et begrenset geografisk område. Dette gjør driften og prisovervåkningen meget effektiv.

Hvordan bestemmes prisene på bensin og diesel?

Drivstoffprisene blir først og fremst styrt av oljepris, internasjonale produktpriser, dollarkurs og skatter og avgifter. I tillegg kommer produksjons-, transport- og beredskapslagerkostnader. Dette er faktorer vi ikke kan påvirke. I stedet fokuserer vi på å drive våre stasjoner effektivt med lave kostnader, og på denne måten tilby våre kunder lavere priser. Det er mange bensinselskaper som ikke publiserer sine veiledende priser på sine nettsider. Grunnen til dette er at det ikke gir et riktig bilde, siden vi ofte kan tilby lavere priser på våre stasjoner enn veiledende pris. Hos Automat 1 er det derfor pumpeprisen som til enhver tid gjelder.

Prisene bestemmes ut i fra internasjonal oljepris, verdensmarkedspris for bensin og diesel, dollarkurs, skatter og avgifter, transportkostnader, lagerkostnader og lokal konkurranse.

Oljepris

Råolje handles på verdens råvarebørser og prisen styres av tilbud og etterspørsel. Politisk uro eller naturkatastrofer i oljeproduserende land er faktorer som kan redusere tilgangen på olje og dermed påvirke prisen.

Markedspris – bensin og diesel

Rotterdam er råvaremeglernes handelsplass for bensin og diesel i nordvest-Europa. Prisen på bensin og diesel i Rotterdam er referanseverdien som raffineriene bruker når de skal selge de ferdige produktene. Som for olje, påvirkes prisene av tilbud og etterspørsel. Konjunkturnivå, raffinerikapasitet og lagervolumer i USA og Europa er også med på å påvirke.

Valuta

Ettersom råolje og de raffinerte produktene prises i dollar på verdensmarkedet, er også kursnivået på den norske krone mot amerikanske dollar med på å påvirke bensin- og dieselprisen.

Skatt og moms

CO2- og energiavgift samt moms utgjør omtrent 60 prosent av prisen på bensin. Skatter og avgifter har derfor stor effekt på drivstoffprisen, men de gir også statskassen et betydelig tilskudd som kommer alle til gode. Skatter og avgifter har de seneste tiårene vært et viktig virkemiddel for myndighetene til å påvirke forbrukerne, slik at felles miljø- og klimamål kan nås.

Vår rapport om gjennomførte aktsomhetsvurderinger iht åpenhetsloven belyser vår forpliktelse til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og vår Due Diligence-prosess i tråd med OECDs retningslinjer.